NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete range ? delete range [from = ] od [to = ] do Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / DELETE / RANGE

netsh ras ip delete range - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete/range.htm
0.077

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

How to navigate up a folder?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Wie kann ich Windows-10 richtig Ausschalten?

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /