NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete range ? delete range [from = ] od [to = ] do Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / DELETE / RANGE

netsh ras ip delete range - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete/range.htm
0.14
16485

Is there a way to customize the background which is currently Black?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views (Q-Dir)!

 /

Change the modification date of a Windows file, for 11, 10, 8.1, ...!

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 11, 10?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Verzeichnis mit mehreren Verzeichnissen erstellen per Adressleisten Befehl!

 /

Die Windows 8.1 Desktop Suche!

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Print directory size on all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

FRITZ!Box von 7490 auf 7590 wechseln, umsteigen, Import, Export, Umzug!

 /