NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete range ? delete range [from = ] od [to = ] do Usuwa zakres z puli statycznych adresów IP, których używa serwer RAS. od - początkowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x' do - końcowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x'

NETSH / RAS / IP / DELETE / RANGE

netsh ras ip delete range - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa zakres z puli statycznych adresów IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show
Wyświetla informacje.
netsh firewall set allowedprogram
Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip ospf add protofilter
Dodaje filtr protokołu OSPF.
netsh interface show interface
Wyświetla interfejsy.
netsh routing ipx sap dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras show registeredserver
Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa zakres z puli statycznych adresów IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete/range.htm
0.156
15629

Starting Desktop OK with Windows doesn't work on my system, why!

 /

Dateien verwalten unter Windows kann so einfach sein!

 /

Can I enable Aero in Windows 7?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

What is a paper hole punch?

 /

Netto und Brutto bei WLAN Übertragungsrate?

 /

Why is the font not printed correctly under Windows 10?

 /