NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete range ? delete range [from = ] fra [to = ] til Sletter et intervall fra det statiske IP-adresseutvalget som RAS- serveren bruker. fra - start-IP-adressen i intervallet på formen "x.x.x.x" til - slutt-IP-adressen i intervallet på formen "x.x.x.x"

NETSH / RAS / IP / DELETE / RANGE

netsh ras ip delete range - Windows 2000/XP - kommando Sletter et intervall fra det statiske IP-adresseutvalget. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add
Legger elementer til i en tabell.
netsh firewall set notifications
Angir varslingskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh lan add profile
Legger til en LAN-profil til angitt grensesnitt p? maskinen.
netsh routing ipx sap set filter
Oppdaterer en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras show user
Viser RAS-egenskaper for en bruker.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete/range.htm

0.061

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

Shutdown-Funktion im Windows-Tray-Bereich aktivieren!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Verhindern, dass der Windows 10 Tablet-PC in Schlaf Modus geht?

 /