NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set allowedprogram ? set allowedprogram [ program = ] ścieżka [ [ name = ] nazwa [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] adresy [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. Parametry: program - Ścieżka i nazwa pliku programu. name - Nazwa programu (opcjonalne). mode - Tryb programu (opcjonalne). ENABLE - Dozwolony przez zaporę (domyślnie). DISABLE - Niedozwolony przez zaporę. scope - Zakres programu (opcjonalne). ALL - Zezwala na cały ruch przez zaporę (domyślnie). SUBNET - Zezwala tylko na ruch sieci lokalnej (podsieci) przez zaporę. CUSTOM - Zezwala tylko na określony ruch przez zaporę. adresy - Adresy zakresu niestandardowego (opcjonalne). profile - Profil konfiguracji (opcjonalne). CURRENT - Profil bieżący (domyślnie). DOMAIN - Profil domeny. STANDARD - Profil standardowy. ALL - Wszystkie profile. Uwagi: opcja 'scope' musi mieć wartość 'CUSTOM' w celu określenia adresów. Przykłady: set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp DISABLE set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = DISABLE set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall set allowedprogram - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
netsh interface ipv6 6to4 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Usuwa filtr anonsów ustawiony dla interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/set/allowedprogram.htm
0.14
19142

Pages in Internet Explorer mode in Edge on Windows 11!

 /

How can I customize user passwords in Windows 7 and 8.1 excluding knowing current password?

 /

Well suited for reducing RAW image data in batch processing!

 /

Take a screenshot with Paint in Windows 10/11!

 /

Can I use the picture reduction tool on Windows 11?

 /

Difference between Notepad and WordPad Windows 11, 10, 8.1 + Server!

 /

Nur die Uhrzeit bei der Datei-Zeit setzen, ändern?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Create registry entry, automatic login Windows 11, 10, ...!

 /

Automatically customize the power options!

 /

Should I erase the data safely on Windows 11, 10, ... etc.?

 /