NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set allowedprogram - Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. set icmpsetting - Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory. set logging - Ustawia konfigurację rejestrowania zapory. set multicastbroadcastresponse - Ustawia konfigurację odpowiedzi multiemisji/emisji zapory. set notifications - Ustawia konfigurację powiadomień zapory. set opmode - Ustawia konfigurację operacyjną zapory. set portopening - Ustawia konfigurację portu zapory. set service - Ustawia konfigurację usług zapory.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia konfigurację zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud set
Ustawia parametry konfiguracji.
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia konfigurację zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm
0.218
13161

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /

What is a horizontal gradient?

 /

Die Spracherkennung soll nicht mit Windows 10/8 starten, (abstellen)?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?

 /

View printer properties on all Windows Desktop and Server!

 /

Das Windows 10 Startmenü schneller öffnen lassen!

 /

Enable or turn off the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

Keyboard Einstellungen Windows 10!

 /

Replace function with special character support!

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /