NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set allowedprogram - Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. set icmpsetting - Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory. set logging - Ustawia konfigurację rejestrowania zapory. set multicastbroadcastresponse - Ustawia konfigurację odpowiedzi multiemisji/emisji zapory. set notifications - Ustawia konfigurację powiadomień zapory. set opmode - Ustawia konfigurację operacyjną zapory. set portopening - Ustawia konfigurację portu zapory. set service - Ustawia konfigurację usług zapory.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia konfigurację zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud set
Ustawia parametry konfiguracji.
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia konfigurację zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm
0.328
13161

Hilfe, Windows 11 hat keinen Leistungsindex, warum?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

Dies ist ein Multi Touch Test Tool für alle Windows Desktop und Mobilgeräte!

 /

Can I use the Windows 10 / 11 Password Reset-Disk?

 /

Add File-Types / Extensions for search indexing service (Windows 11, 10)!

 /

Windows 11, 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

 /

Deactivate / activate status bar in File Explorer Windows 11!

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, can I?

 /

Move, copy, understand differences and the thought traps!

 /

Was für Spiele hat Windows 7?

 /