netsh firewall set service - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » service

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set service ? set service [ type = ] FILEANDPRINT|REMOTEADMIN|REMOTEDESKTOP|UPNP|ALL [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] adresy [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Ustawia konfigurację usług zapory. Parametry: type - Typ usługi. FILEANDPRINT - Udostępnianie plików i drukarek. REMOTEADMIN - Administracja zdalna. REMOTEDESKTOP - Pomoc zdalna i Pulpit zdalny. UPNP - Architektura UPnP. ALL - Wszystkie typy. mode - Tryb usługi (opcjonalne). ENABLE - Dozwolone przez zaporę (domyślnie). DISABLE - Niedozwolone przez zaporę. scope - Zakres usługi (opcjonalne). ALL - Zezwala na cały ruch przez zaporę (domyślnie). SUBNET - Zezwala tylko na ruch sieci lokalnej (podsieci) przez zaporę. CUSTOM - Zezwala tylko na określony ruch przez zaporę. adresy - Adresy zakresu niestandardowego (opcjonalne). profile - Profil konfiguracji (opcjonalne). CURRENT - Profil bieżący (domyślnie). DOMAIN - Profil domeny. STANDARD - Profil standardowy. ALL - Wszystkie profile. Uwagi: Opcja 'scope' zostanie zignorowana, jeśli 'mode' ma wartość DISABLE. Opcja 'scope' musi mieć wartość 'CUSTOM' w celu określenia adresów. Przykłady: set service FILEANDPRINT set service REMOTEADMIN ENABLE SUBNET set service REMOTEDESKTOP ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set service type = FILEANDPRINT set service type = REMOTEADMIN mode = ENABLE scope = SUBNET set service type = REMOTEDESKTOP mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / SERVICE

netsh firewall set service - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia konfigurację usług zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, service, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia konfigurację usług zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/set/service.htm
0.218
15490

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Wo ist der Text Editor in Windows 10, (Notepad, finden, öffnen, starten)?

 /

Wie kann ich Clear Type in Windows 8.1 und 10 deaktivieren?

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /

Can I enable Aero in Windows 7?

 /

 Kann ich Short Note unter Windows 10, 8.1 oder 7 deinstallieren?

 /

Wie kann ich im Win-7 Basisdesign die Fensterfarbe ändern, bzw. anpassen?

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /

Can I use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Ausdrucke aus dem Windows Explorer machen, aber wie?

 /

Can i manually create in Windows 10 and 8.1 a restore point?

 /

Turn off automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /