netsh firewall set - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set allowedprogram - Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. set icmpsetting - Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory. set logging - Ustawia konfigurację rejestrowania zapory. set multicastbroadcastresponse - Ustawia konfigurację odpowiedzi multiemisji/emisji zapory. set notifications - Ustawia konfigurację powiadomień zapory. set opmode - Ustawia konfigurację operacyjną zapory. set portopening - Ustawia konfigurację portu zapory. set service - Ustawia konfigurację usług zapory.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia konfigurację zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud set
Ustawia parametry konfiguracji.
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia konfigurację zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm
0.218
13161

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

After monitor excustomize desktop icons disappeared!

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Die Vorschau-Fenster Größe in Windows-10 anpassen (ms-Explorer, aktivieren)?

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings!

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

Hilfe, meine Google Ad-Sense Text-Anzeigen werden abgeschnitten angezeigt

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Can I uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /