NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allowedprogram - Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration. set icmpsetting - Indstiller ICMP-konfiguration for firewall. set logging - Indstiller logføringskonfiguration for firewall. set multicastbroadcastresponse - Indstiller firewall'ens multicast/broadcast- svarkonfiguration. set notifications - Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder. set opmode - Indstiller funktionel konfiguration for firewall. set portopening - Indstiller firewall-portkonfiguration. set service - Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller firewall-konfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serverens adresser.
netsh routing ip rip add neighbor
Tilf?jer en RIP-nabo p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Viser konfigurationsparametre for PNRP SeedServer.
netsh diag help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm

0.077

Download Windows 8.1 Update 2!

 /

Shut down or power off, power on?

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

In Windows-10 Doppelt-Tipp-Zeit bei Touch Screens  ändern?

 /

Download Windows-Server 2012 R2 x64 und 180 Tage testen!

 /