NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allowedprogram - Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration. set icmpsetting - Indstiller ICMP-konfiguration for firewall. set logging - Indstiller logføringskonfiguration for firewall. set multicastbroadcastresponse - Indstiller firewall'ens multicast/broadcast- svarkonfiguration. set notifications - Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder. set opmode - Indstiller funktionel konfiguration for firewall. set portopening - Indstiller firewall-portkonfiguration. set service - Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller firewall-konfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serverens adresser.
netsh routing ip rip add neighbor
Tilf?jer en RIP-nabo p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Viser konfigurationsparametre for PNRP SeedServer.
netsh diag help
Viser en liste over kommandoer.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm
0

Where are fonts stored in windows 10 and font folder location?

 /

Wie öffne ich die Systemsteuerung?

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Verwenden des Suchfelds bei der Windows Dateisuche (8, 8.1, 10)!

 /