NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set allowedprogram - Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program. set icmpsetting - Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány firewall. set logging - Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall. set multicastbroadcastresponse - Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na vícesměrové nebo všesměrové vysílání. set notifications - Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall. set opmode - Nastaví provozní konfiguraci brány firewall. set portopening - Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall. set service - Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm

0.109

Windows-10 change keyboard settings, how to (language, settings)?

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Standard-Schriftart auf fett (bold) oder kursiv (italic) ändern?

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

In Windows 10 die Laufwerksbuchstaben ändern, DVD und USB Laufwerke?

 /

Bild / Scan: an die Seite anpassen, oder auf die PDF Seite zuschneiden!

 /