NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set allowedprogram - Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program. set icmpsetting - Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány firewall. set logging - Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall. set multicastbroadcastresponse - Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na vícesměrové nebo všesměrové vysílání. set notifications - Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall. set opmode - Nastaví provozní konfiguraci brány firewall. set portopening - Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall. set service - Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm

0.046

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Windows-10 Update hängt bei 91%, warum?

 /

Eine Klassische Analoge Desktopuhr für Windows 10, 8.1, 7, xp!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Bei Windows-10 habe ich einen Programm heruntergeladen und kann es nicht finden?

 /