netsh firewall set - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set allowedprogram - Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program. set icmpsetting - Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány firewall. set logging - Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall. set multicastbroadcastresponse - Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na vícesměrové nebo všesměrové vysílání. set notifications - Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall. set opmode - Nastaví provozní konfiguraci brány firewall. set portopening - Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall. set service - Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm
0.171
14011

Export image comparison results from the result list to HTML, XLS, CSV, ..!

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

What is a phobia?

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Film.Strip.Explorer is the film strip view from Windows XP for 10! 

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /