NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set portopening ? set portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ [ name = ] název [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] addresy [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] název ] Nastaví konfiguraci portu na bráně firewall. Parametry: protocol - Protokol portu. TCP - Transmission Control Protocol (TCP). UDP - User Datagram Protocol (UDP). ALL - Všechny protokoly. port - Číslo portu. name - Název portu (volitelné). mode - Režim portu (volitelné). ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí). DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall. scope - Obor portu (volitelné). ALL - Povolit průchod všech dat bránou firewall (výchozí). SUBNET - Povolit průchod bránou firewall pouze v rámci místní sítě (podsítě). CUSTOM - Povolit pouze určený přenos bránou firewall. adresy - Vlastní obor adres (volitelné). profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. interface - Název rozhraní (volitelné). Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně. Parametry scope a interface nelze zadat společně. Pro určení parametru addresses je třeba nastavit parametr scope na CUSTOM Příklady: set portopening TCP 80 OsobniWebovyPort set portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL set portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set portopening protocol = TCP port = 80 name = WebovyPort set portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL set portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / PORTOPENING

netsh firewall set portopening - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface portproxy show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ipx set pool
Nastaví fond adres IPX RAS.
netsh interface ip show dns
Zobrazuje adresy serveru DNS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set/portopening.htm

0.077

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

Windows-10 and double tap time for touch screen, how to customize?

 /