NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkazem jsou zobrazeny následující informace: Pole Popis ----- ----------- Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související se službou přenosového agenta DHCP. Max Receive Queue Size Maximální počet paketů serveru, které směrovač může najednou uložit ve frontě (pro všechna rozhraní). Server Count Počet serverů DHCP v globálním seznamu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.171
18669

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

Baumansicht in jeder der Explorer Adressleisten auch unter Windows 10!

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /

User Requests?

 /

My Magazin vom Start (Homescreen) am Android Handy entfernen!

 /

Bildschirmlupe in Windows 8.1 / 10 starten, öffnen, finden!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 10 Desktop!

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings!

 /