NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkazem jsou zobrazeny následující informace: Pole Popis ----- ----------- Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související se službou přenosového agenta DHCP. Max Receive Queue Size Maximální počet paketů serveru, které směrovač může najednou uložit ve frontě (pro všechna rozhraní). Server Count Počet serverů DHCP v globálním seznamu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm

0.093

Is die Vollbildfunktion in der Bildschirmlupe unter Windows-XP oder nur unter Windows 7 möglich?

 /

Wie kann ich mehrere virtuelle Desktops unter Windows 10 verwenden?

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

Schriftgröße unter Samsung Galaxy und Android Handy anpassen?

 /