NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkazem jsou zobrazeny následující informace: Pole Popis ----- ----------- Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související se službou přenosového agenta DHCP. Max Receive Queue Size Maximální počet paketů serveru, které směrovač může najednou uložit ve frontě (pro všechna rozhraní). Server Count Počet serverů DHCP v globálním seznamu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.233
18669

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /

File and Files?

 /

Possibilities to send files or directory by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /

In which programming language is the freeware written?

 /

Wie kann ich die Desktop Pixel Abfrage Software loswerden auf Windows 10, ...?

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, can I customize rights?

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

Icons werden zufällig auf dem Desktop positioniert unter Windows 10 , warum?

 /

Die Kategorie Ordnung am PC auf Software OK!

 /