netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkazem jsou zobrazeny následující informace: Pole Popis ----- ----------- Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související se službou přenosového agenta DHCP. Max Receive Queue Size Maximální počet paketů serveru, které směrovač může najednou uložit ve frontě (pro všechna rozhraní). Server Count Počet serverů DHCP v globálním seznamu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.171
18669

Can I open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Audio Devices, Sound and Playback in Windows 10!

 /

My-Documents Windows 10, customize the path, can I?

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows OS!

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Was ist Unicode und brauche ich Unicode überhaupt?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

AndroidAP Passwort für Samsung Galaxy Smartphone (ändern, vergessen, neu eingeben)?

 /

Kann ich die Vista Treiber für Windows 7 einsetzen, obwohl diese für Vista vorgesehen sind?

 /

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", can I turn off this message?

 /