NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkazem jsou zobrazeny následující informace: Pole Popis ----- ----------- Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související se službou přenosového agenta DHCP. Max Receive Queue Size Maximální počet paketů serveru, které směrovač může najednou uložit ve frontě (pro všechna rozhraní). Server Count Počet serverů DHCP v globálním seznamu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.171
18669

Find and start the mobility center in Windows 11!

 /

Start the drawing program MS Paint via the Start menu tile!

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Deactivate keyboard keystroke in Windows 10/11!

 /

Touch, Touch Multi Touch Test auf Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Try Malwarebytes for Malware!

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Can I distribute Corona to my friends!

 /

Search for Bad Pixels on the Windows 11, 10, ... Desktop / Notebook Monitor!

 /

What is a ten finger touch screen?

 /

Donate via PayPal Problem, why?

 /

If I don't restart my computer, does the QTP process stop after a few days?

 /