netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Kullanım: show global Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı genel yapılandırmasını gösterir. Bu komutla aşağıdaki bilgiler gösterilir: Alan Açıklama ----- ----------- Günlük Düzeyi DHCP Aktarma Aracısı hizmetiyle ilgili olaylar için gerçekleştirlien günlüğün düzeyini gösterir. En Çok Alım Sırası Boyutu Yönlendiricinin bir kere sıraya alabileceği en çok DHCP paketi sayısı (tüm arabirimler için). Sunucu Sayısı Genel listedeki DHCP sunucusu sayısı.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Komutları DHCP Aktarma Arac?s? genel yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde etkinleºtirir.
netsh ras delete link
PPP'nin anlaºaca?? ba?lant? özellikleri listesinden siler
netsh firewall show state
Güvenlik duvar?n?n geçerli durumunu gösterir.
netsh routing ip ospf set protofilter
OSPF iletiºim kural? eylemini belirler.
netsh lan show tracing
Kablolu yerel a? izlemesinin etkin mi yoksa devre d?º? m? oldu?unu gösterir.
netsh routing ipx show global
Genel IPX yap?land?rmas?n? görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

DHCP Aktarma Arac?s? genel yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.14
18472

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Can I include or Remove directorys in a library on Windows 7?

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Die erstelle Datei kann nicht komprimiert werden!

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

How many snowflakes should I use with Ultra HD monitors?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

Get Window Text for Windows read the window text!

 /

Windows 8.1 oder 8 Enterprise Direkt Downloaden und 90 Tage kostenlos testen!

 /

Enable/turn off Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Problem beim Wiederherstellen der Desktop Icons in DesktopOK!

 /