NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Kullanım: show global Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı genel yapılandırmasını gösterir. Bu komutla aşağıdaki bilgiler gösterilir: Alan Açıklama ----- ----------- Günlük Düzeyi DHCP Aktarma Aracısı hizmetiyle ilgili olaylar için gerçekleştirlien günlüğün düzeyini gösterir. En Çok Alım Sırası Boyutu Yönlendiricinin bir kere sıraya alabileceği en çok DHCP paketi sayısı (tüm arabirimler için). Sunucu Sayısı Genel listedeki DHCP sunucusu sayısı.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Komutları DHCP Aktarma Arac?s? genel yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde etkinleºtirir.
netsh ras delete link
PPP'nin anlaºaca?? ba?lant? özellikleri listesinden siler
netsh firewall show state
Güvenlik duvar?n?n geçerli durumunu gösterir.
netsh routing ip ospf set protofilter
OSPF iletiºim kural? eylemini belirler.
netsh lan show tracing
Kablolu yerel a? izlemesinin etkin mi yoksa devre d?º? m? oldu?unu gösterir.
netsh routing ipx show global
Genel IPX yap?land?rmas?n? görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

DHCP Aktarma Arac?s? genel yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.187
18472

Autostart von Programmen beim Starten von Windows-10?

 /

Wie kann man eine PDF vom Bildschirm-Screenshot oder andere Bilder erstellen?

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

Wozu brauche ich den send_tab / send_enter Befehl (Windows)?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Wie kann man in Office Word nur den markierten Text drucken?

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Einfaches Ein- und Ausschalten des Sperrbildschirms mit NoLockScreen.OK!

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /