NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ add ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add interface ? ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır. Komut Sözdizimi: ADD INTERFACE ifname ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks [HOPS=] hops ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] hops ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] [LOG] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / INTERFACE

netsh routing ipx add interface - Windows 2000/XP - Komutları IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde etkinleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx add staticroute
Yol tablosuna statik bir yol ekler.
netsh ras delete multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesinden siler
netsh help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip ospf set routefilter
OSPF yol süzgeç eylemini ayarlar.
netsh p2p
`netsh p2p' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde etkinleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/interface.htm
0.249
19587

Wie kann ich feststellen, ob ich an meinem PC x32, oder x64 Windows 7 installieren kann?

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

Core-X architecture?

 /

QuickTextPaste in Programme(x86), oder Programme?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Enable screen saver password in Windows 10, can I turn off?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1 and 10!

 /

Warum ist Microsoft Windows 10 kostenlos verfügbar?

 /

Deactivate background apps under Windows 10, clear RAM!

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Understand and use freely selectable colors, frames and backgrounds!

 /