NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show interface ? SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SHOW ROUTE [network] SHOW STATICROUTE ifname [network] SHOW SERVICE [svtype [svname]] SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname] SHOW FILTER ifname SHOW GLOBAL burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın) network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svname - hizmet adı

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx show interface - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Yerel olarak kaydettirilen adlar? görüntüler.
netsh diag dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip igmp dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Hedef önbellek girdilerini gösterir.
netsh routing ip update
Bir arabirimdeki oto statik yollar? güncelleºtirir.
netsh ras appletalk show
Bilgi gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/interface.htm
0.062

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Soll ich mir eine LED-Lampe kaufen, oder nicht?

 /

Eingabeaufforderung Programm- Parameter-Argumente als Favoriten speichern!

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

Gibt es die Aero Desktop Uhr für Android, oder Linux werbefrei?

 /