netsh routing ipx add interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add interface ? ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: ADD INTERFACE grsnavn ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] intervall [HOPS=] mellomstasjoner ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner ADD FILTER grsnavn modus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] [LOG] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). modus - INPUT eller OUTPUT. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre. handling - PERMIT or DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / INTERFACE

netsh routing ipx add interface - Windows 2000/XP - kommando Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show mobility
Viser konfigurasjonsparametere for bevegelighet.
netsh routing ipx add staticroute
Legger til en statisk rute i rutetabellen.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf set routefilter
Angir OSPF-rutefilterhandling.
netsh p2p
Endrer til konteksten "netsh p2p".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/interface.htm
0.171
19028

Problembehandlung in Windows-7, es soll Probleme erkennen und beheben können?

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Was ist eines URL?

 /

Fehlercode 80072F8F bei der Windows 8.1 Aktualisierung?

 /

WinBin2Iso - Konvertiert BIN images zu ISO images

 /

Treiber Aktualisierung über den Windows-10 Gerätemanager!

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /