NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add interface ? Polecenie ADD jest używane do dodawania nowych wpisów do konfiguracji protokołu IPX. Składnia polecenia: ADD INTERFACE nazwaif ADD STATICROUTE nazwaif sieć [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] znaczniki [HOPS=] skoki ADD STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [NETWORK=] sieć [NODE=] węzeł [SOCKET=] gniazdo [HOPS=] skoki ADD FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] [LOG] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), mac - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie), skoki - liczba skoków (dziesiętnie). typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), tryb - INPUT lub OUTPUT maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / INTERFACE

netsh routing ipx add interface - Windows 2000/XP - polecenie Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ipx add staticroute
Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.
netsh ras delete registeredserver
Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący
netsh interface add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip ospf show
Wyświetla informacje.
netsh p2p group db
Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/interface.htm
0.187
20653

Help Windows 11 and 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

Format a formatted HDD or SSD to NTFS!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Command line arguments in the command prompt with examples!

 /

DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 - Data transfer speed!

 /

Favorites in the navigation area of ​​Windows 11 and 10 File Explorer!

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Turn off the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

What is the difference between volume, drive and partition?

 /

Abfrage des RGBA oder HLS Farbwertes über den Infobereich der Taskleiste!

 /

Reset local account in case of errors under Windows 11, 10, ...!

 /

Change the default location for scanned documents!

 /