NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.186
13870

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Wie wechsle ich in den Dual Film-Streifen Modus um Bilder zu vergleichen?

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

What is a desktop, with an example?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

What does data verify (verification)?

 /