netsh p2p group db - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający pozaWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.249
13870

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Can I Switch users in windows 7 excluding logging off ?

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Lines and squares in the directory tree instead of triangles!

 /

Turn off no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Is my Windows 10 up to date, can I see?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Beim Doppeltklick auf einen Ordner sämtliche Ordner markiert werden?

 /