NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. db - Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gping - Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy. help - Wyświetla listę poleceń. resolve - Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: db Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.171
13188

Image comparison software windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from MS Windows?

 /

Quickly insert bullets and numbered lists in Word!

 /

What is reconstruct, reconstruction?

 /

Klassische und Moderne Adressleiste für Windows, oder beide zusammen?

 /

How to deactivate the new Windows 11 Explorer context menu?

 /

Automatic quit or standby if Battery ?? Percent has!

 /

Wie erstelle / lösche ich am Schnellsten Benutzerkonten per Befehlszeile?

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

HDMI-CEC?

 /

Where is the Windows 10 WordPad, can I open the writer?

 /