netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. db - Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gping - Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy. help - Wyświetla listę poleceń. resolve - Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: db Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / GROUP


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmiany w kontekście `netsh p2p group'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.077
13188
Restore the last closed tabs by right-clicking on the tab bar! End programs via the To-Tray menu! CPU frequency query W10, W7 excluding if and but also V1 for W98! Download Folder Sorting on Windows 11/10 (Q-Dir)! Wenn das Netzlaufwerk nach Neustart oder Update verschwindet! Help I have too many smartphone pictures, what should I do? Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe! You can also use the Office Document Filter and optional for images! Berühren Sie ihren Touchscreen mit einem oder mehreren Fingern A clock developed for Windows 11 as Gif Animation Demo?(0)