NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. db - `netsh p2p group db' içeriğinde yapılan değişiklikler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gping - Uzak grup bağlantı noktası bağlantısını denetler. help - Komutların bir listesini gösterir. resolve - Gruptaki bir katılımcıyı çözümler ve adresini listeler. show - Bilgileri gösterir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: db Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p group' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag ping ip
Her Ba?daşt?r?c? için IP adreslerine ping yapar.
netsh routing ip igmp show ifstats
Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?ş? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm

0.078

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 8 oder Win 7/10 brennen?

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 8)!

 /

Windows 10 Update und Ordnerschutz aus- und einschalten, aber wie?

 /

Bei Windows 8.1/10 Schriftgröße und Schriftart ändern (Programme, Fonts)!

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Der Virenscanner findet nie was, brauche ich sowas überhaupt unter Windows 10?

 /