NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. db - `netsh p2p group db' içeriğinde yapılan değişiklikler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gping - Uzak grup bağlantı noktası bağlantısını denetler. help - Komutların bir listesini gösterir. resolve - Gruptaki bir katılımcıyı çözümler ve adresini listeler. show - Bilgileri gösterir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: db Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p group' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag ping ip
Her Ba?daşt?r?c? için IP adreslerine ping yapar.
netsh routing ip igmp show ifstats
Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?ş? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p group' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.14
14636

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Open in new process right-click menu, menu item removed in Ecxplorer Views?

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Can I still use the countdown in the stopwatch on Windows 11?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet the Freeware!

 /

Difference between computer management and file management!

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

Rechner oder Rechner-Plus für XP, Windows 10, 8.1, ... (calc)?

 /

Update the keyboard driver in the device manager on Windows 11, 10, ...!

 /

Kurzes How-To verwende ich DirPrintOK!

 /