NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.
netsh bridge dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show state
ISATAP durumunu gösterir.
netsh routing ip set rtmroute
Kal?c? olmayan bir netmgmt yolunu de?iştirir.
netsh ras aaaa show
Bilgi gösterir.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.093

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Wie benutzt man die Windows 10 Password Reset-Diskette?

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

Spotify aus Windows-10 Autostart entfernen (aktivieren, deaktivieren, deinstallieren)!

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

Löschen Sie den Suchverlauf des Datei-Explorers in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Microsoft Security Essentials vorübergehend deaktivieren!

 /