netsh ras ip - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.
netsh bridge dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show state
ISATAP durumunu gösterir.
netsh routing ip set rtmroute
Kal?c? olmayan bir netmgmt yolunu de?iştirir.
netsh ras aaaa show
Bilgi gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.187
13772

Wo sind die Start Menü Einstellungen in Windows 10?

 /

Wie kann ich bei Windows 8 (8.1, 10) Programme im Kompatibilitätsmodus ausführen?

 /

Wie kann ich Windows Sieben ohne Produkt Key installieren?

 /

Total duration of a bunch of tiny video files in a directory!

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /