NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.
netsh bridge dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show state
ISATAP durumunu gösterir.
netsh routing ip set rtmroute
Kal?c? olmayan bir netmgmt yolunu de?iştirir.
netsh ras aaaa show
Bilgi gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.421
13772

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

The computer was protected by Windows - turn it off (deactivate)!

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Es werden nur Favoriten von IE angezeigt !?

 /

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /