netsh ğ ras ğ ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / IP


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show state
ISATAP durumunu gösterir.
netsh ras aaaa show
Bilgi gösterir.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.062
13772

Verhindert, dass der PC aus geht, bzw. runterfährt! 

For the mobility center a Windows 11 Desktop Shortcut!

Change font size in Quad Explorer Q-Dir!

Maybe the Windows 11, 10 problem is related to the faulty RAM update!

Open the Experience Index files folder or start recalculation of the performance index!

Möchte meine Windows 11 Task-Leiste nicht zentriert!(0)