NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje elementy do tabeli. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.187
12324

Can I modify the Windows 11 Smart Screen?

 /

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

 /

Why is the AMD processor always behind INTEL?

 /

Can I use Magic-Mouse-Trails on Multi Monitor at Windows 10 or 7?

 /

Installierte Programme in Windows 11 / 10 finden, wie kann ich sie deinstallieren?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

Windows 11, 10, ... USB-Laufwerk für Mac OS vorbereiten zum Datenaustausch!

 /

Desktop themes Windows 11, 10, 8.1, ... and free!

 /

Wie erzwinge ich den Standby, ich will in Windows 11,10, ... nicht immer zum Ruhezustand?

 /