netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje elementy do tabeli. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / IP


Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.062
12324

The Edge Browser hangs, cannot be closed on Windows 10 / 11!

Find Important System Properties in Windows 10!

See all system components under Windows 11, 10, 8.1, ...!

Save Desktop Icons on MS Server 2019, 2016, ...!

Block APPs and desktop programs under Windows 10 (prevent them from starting)!

Identify the big resource consumer on MS Windows 11, 10, ... OS!(0)