netsh ras ip - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje elementy do tabeli. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.202
12324

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Freigeben und Teilen vom Drucker unter Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Leistungsindex auf Windows-10 mit ExperienceIndex OK!

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

How can i manage or delete the favorites for all Explorer Views?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

Die erweiterte Freigabe in Windows-7 einrichten?

 /