NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje elementy do tabeli. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.202
12324

GetWindowText and Copy Text To Clipboard

 /

Scanned Documents Location In Windows 10!

 /

Was ist eine Quantentheorie!

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

I can't get the part of my MS Surface € 1550 away?

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, can I!

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

The stopwatch window menu is annoying when the clock is reduced!

 /

How to change in Windows 10 the Screen Saver, enable or disable?

 /