NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje elementy do tabeli. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.405
12324

Can I set custom color, width of windows border on Win 8.1 and 10?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

The file system on a Windows 10, 8.1, 7 PC!

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

What means Windows Ten?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

PDF save Error on Windows 10 os, why?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

How to change Short, Long, Date, Time format in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /