NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / RAS / IP / DUMP

netsh ras ip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall show logging
Wyświetla konfigurację rejestrowania zapory.
netsh routing ip ospf help
Wyświetla listę poleceń.
netsh lan set tracing
Włącza lub wyłącza śledzenie.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/dump.htm
0.202
13043

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP and 7 cursor?

 /

Emoji / Smiley Auswahlmenüs in Google Chrome, Aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Das automatische Abmeldung bei Windows 7 deaktivieren?

 /

The category desktop clocks on Software OK!

 /

Preview fonts installed in Windows 11 or 10, how does that work?

 /

Problems with Windows 10 or 11 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 / 11 current and all user, can I?

 /

Does Windows 10 / 11 get Windows updates if it's not activated?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Tipps um das aktive Fensters schneller zu erkennen und so!

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Disable the lock screen in Windows 10 / 11 , how to?

 /