NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / RAS / IP / DUMP

netsh ras ip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall show logging
Wyświetla konfigurację rejestrowania zapory.
netsh routing ip ospf help
Wyświetla listę poleceń.
netsh lan set tracing
Włącza lub wyłącza śledzenie.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/dump.htm
0.061

Was ist der beste Weg, um meinen Computer zu sichern?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /