NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / RAS / IP / DUMP

netsh ras ip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall show logging
Wyświetla konfigurację rejestrowania zapory.
netsh routing ip ospf help
Wyświetla listę poleceń.
netsh lan set tracing
Włącza lub wyłącza śledzenie.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/dump.htm
0.108

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, can I? (Drivers)

 /

Den Dateimanager Titel in der Titelleiste ändern (Q-Dir)?

 /

Wie kann ich den Microsoft Explorer deinstallieren?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /