NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Sposób użycia: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Tag Wartość mode - Włącz, ustaw jako trwałe lub wyłącz śledzenie. Uwagi: Umożliwia włączenie lub wyłączenie śledzenia z opcją ustawienia trwałego śledzenia. Jeśli śledzenie jest włączone, dzienniki śledzenia przewodowej sieci LAN będą zbierane i zapisywane w plikach śledzenia. Parametr mode jest wymagany. W trybie persistent śledzenie będzie wciąż efektywne po ponownym rozruchu systemu. Jeśli parametr mode jest ustawiony na disable, wtedy zarówno śledzenie trwałe jak i nietrwałe będą wyłączone. Przykłady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - polecenie Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.28
14350

Wie kann ich den File Unlocker deinstallieren (ThisIsMyFile)?

 /

Tastaturkürzel um Programme als Administrator auszuführen im RUN-Command Dialog?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

Windows 10: shell:common startup!

 /

Kann ich mich gegen Abzockermethoden im Netz schützen?

 /

Prozessoren vom Computers über Befehlszeile cmd.exe abfragen, aber wie?

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

Durchsichtige Symbole am Windows-10 Desktop entfernen?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Prozessoren vom Computers über Befehlszeile cmd.exe abfragen, aber wie?

 /

Troubleshooting tips for inkjet printers on Windows 10, 8.1, ...!

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /