NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Sposób użycia: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Tag Wartość mode - Włącz, ustaw jako trwałe lub wyłącz śledzenie. Uwagi: Umożliwia włączenie lub wyłączenie śledzenia z opcją ustawienia trwałego śledzenia. Jeśli śledzenie jest włączone, dzienniki śledzenia przewodowej sieci LAN będą zbierane i zapisywane w plikach śledzenia. Parametr mode jest wymagany. W trybie persistent śledzenie będzie wciąż efektywne po ponownym rozruchu systemu. Jeśli parametr mode jest ustawiony na disable, wtedy zarówno śledzenie trwałe jak i nietrwałe będą wyłączone. Przykłady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - polecenie Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.171
14350

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Extract Office Pictures and use them again and again!

 /

Kann ich mein Maus-Cursors-Ausblend-Tool auf MS Windows 11 weiter verwenden!

 /

Lines and squares in the directory tree instead of triangles!

 /

Can I delete a locked directory or file in Windows 10/11!

 /

I can't find the autostart entry on Windows 11/10, where is it?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10/11?

 /

Start task manager under Windows 11, 10, ...!

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Wo finde ich die Windows Bildschirmtastatur?

 /