netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Sposób użycia: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Tag Wartość mode - Włącz, ustaw jako trwałe lub wyłącz śledzenie. Uwagi: Umożliwia włączenie lub wyłączenie śledzenia z opcją ustawienia trwałego śledzenia. Jeśli śledzenie jest włączone, dzienniki śledzenia przewodowej sieci LAN będą zbierane i zapisywane w plikach śledzenia. Parametr mode jest wymagany. W trybie persistent śledzenie będzie wciąż efektywne po ponownym rozruchu systemu. Jeśli parametr mode jest ustawiony na disable, wtedy zarówno śledzenie trwałe jak i nietrwałe będą wyłączone. Przykłady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - polecenie Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.202
14350

Wechsels in den Administrativen-Modus Bestätigung deaktivieren!

 /

How to Create a Diagonal Text in Word!

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

What is Drop and Drag?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Forget the Font Name!

 /

Programm womit man JPG in PDF verwandeln kann!

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /