NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Kullanım: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametreler: Etiket Değer mode - İzlemeyi etkinleştir, kalıcı yap veya devre dışı bırak. Açıklamalar: İzlemeyi kalıcı yapma seçeneğiyle etkinleştir veya devre dışı bırak. Etkinleştirilmişse, kablolu yerel ağın izleme günlükleri toplanır ve izleme dosyalarına kaydedilir. Mode parametresi zorunludur. Kalıcı moddayken, sistem yeniden başlatmasından sonra bile izleme etkin olur. Mod devre dışı bırakılacak şekilde ayarlanırsa, hem kalıcı hem de kalıcı olmayan izleme durdurulur. Örnekler: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Komutları ?zlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx delete filter
Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler.
netsh ras help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface add interface
Yönlendiriciye bir arabirim ekler.
netsh routing ip ospf show area
Alan parametrelerini gösterir.
netsh p2p group db
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?zlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.218
15404

Was ist ein Rich Text?

 /

For Windows 11, 10, ... directorys sice and files cunt on your SSD, HD, ... disks!

 /

Replace the cartridge on my computer!

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Portable use of the process killer under Windows (11, 10, 8.1, 7, ...)!

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Windows 10/11 diskmgmt.msc!

 /

Am Samsung Handy sind einige Symbole mit Rahmen, kann ich das ausmachen?

 /

How do I enable or disable the spell check in MS Outlook?

 /

What is Virtual Memory?

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /