NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Použití: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Parametr Hodnota mode - Povolí trasování či stálé trasování nebo trasování zakáže. Poznámky: Povolí nebo zakáže trasování smožností stálého trasování. Pokud je povoleno, trasovací protokoly kabelové místní sítě budou shromážděny a uloženy do souborů trasovacích souborů. Parametr mode je vyžadován. Ve stálém režimu bude trasování účinné i po restartování systému. Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu disable, bude stálé i nestálé trasování zastaveno. Příklady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.171
14165

Receiving parcels or sending parcels with the DHL Packstation, no problem?

 /

Lokale Sicherheitsrichtlinie in Windows 10/11!

 /

On Windows 8.1 and 10, how to open Quickly Ease of Access Center ?

 /

Dateizuordnungen festlegen in Windows 10 oder 11, aber wie?

 /

Windows 11 settings!

 /

Ordner-Vergleiche im Quad-Explorer Q-Dir für Windows?

 /

Can I change PDF output page size?

 /

Where is the auto startup directory in Windows 8.1 or 10?

 /

Daten von Festplatten sicher löschen mit DiskPart über Eingabeaufforderung!

 /

Save the desktop OK window position in Windows 11, 10, 8.1, 7, ...!

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

In Windows 8.1 den Benutzer wechseln (abmelden)?

 /