NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Použití: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Parametr Hodnota mode - Povolí trasování či stálé trasování nebo trasování zakáže. Poznámky: Povolí nebo zakáže trasování smožností stálého trasování. Pokud je povoleno, trasovací protokoly kabelové místní sítě budou shromážděny a uloženy do souborů trasovacích souborů. Parametr mode je vyžadován. Ve stálém režimu bude trasování účinné i po restartování systému. Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu disable, bude stálé i nestálé trasování zastaveno. Příklady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.061

Wie kann ich das Windows 10 Startmenü anpassen?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

Am Handy in der Statusleiste erscheinen nicht die Akku Prozente, warum?

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /