netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Použití: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Parametr Hodnota mode - Povolí trasování či stálé trasování nebo trasování zakáže. Poznámky: Povolí nebo zakáže trasování smožností stálého trasování. Pokud je povoleno, trasovací protokoly kabelové místní sítě budou shromážděny a uloženy do souborů trasovacích souborů. Parametr mode je vyžadován. Ve stálém režimu bude trasování účinné i po restartování systému. Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu disable, bude stálé i nestálé trasování zastaveno. Příklady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING


Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPovolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.124
14165

Die Digitale Desktop Uhr mit Windows starten lassen!

What is QVO, MLC, TLC, MLC in SSD?

WEBP Bilder können einfach umgewandelt / verkleinert werden?

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

Does the Quad-Explorer Q-Dir work under Windows 11?

USB-3 is just as fast or slow as my USB-2, why?(0)