NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Použití: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Parametr Hodnota mode - Povolí trasování či stálé trasování nebo trasování zakáže. Poznámky: Povolí nebo zakáže trasování smožností stálého trasování. Pokud je povoleno, trasovací protokoly kabelové místní sítě budou shromážděny a uloženy do souborů trasovacích souborů. Parametr mode je vyžadován. Ve stálém režimu bude trasování účinné i po restartování systému. Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu disable, bude stálé i nestálé trasování zastaveno. Příklady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.264
14165

Win 10, 8.1, 7 Systemvoraussetzung, bzw. welche Systemanforderungen hat das Windows OS?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Das aktuelle W10 Design anpassen!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Can I customize password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Multiple instances of the same app with admin privileges, but how?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

I can't get the part of my MS Surface € 1550 away?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

WIA, or TWAIN scanner interface support on Windows!

 /

Notice this is a private parking lot - Short-Car-Note!

 /