netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Použití: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Parametr Hodnota mode - Povolí trasování či stálé trasování nebo trasování zakáže. Poznámky: Povolí nebo zakáže trasování smožností stálého trasování. Pokud je povoleno, trasovací protokoly kabelové místní sítě budou shromážděny a uloženy do souborů trasovacích souborů. Parametr mode je vyžadován. Ve stálém režimu bude trasování účinné i po restartování systému. Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu disable, bude stálé i nestálé trasování zastaveno. Příklady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.171
14165

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

Wie kann Dateiausführungsverhinderung (DEP) in Windows-XP einstellen, bzw. deaktivieren?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

Direct access to the switch-off, standby, logout, hibernation!

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /