NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[type=]full] Parametry: Značka Hodnota name - Název přidávaného připojení type - Jedna z následujících hodnot: full: Vytvoří připojení vyžádaného volání. Poznámky: Přidá připojení ke směrovači. Pro tento typ připojení musí již v systému existovat položka telefonního seznamu se stejným názvem. Například: add interface name="Připojení vyžádaného volání" type=full Přidá připojení vyžádaného volání ke směrovači.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá rozhraní ke směrovači. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
Změny kontextu `netsh p2p pnrp'.
netsh bridge set adapter
Upraví konfiguraci mostu pro určený adaptér.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá rozhraní ke směrovači. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.265
15885

CPU-Last basierendes Verhalten im Bezug auf Ruhezustand!

 /

Aktivieren der Druckprotokollierung in Windows 10, 8.1, ... und MS Server!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Die Länge (Spiellänge) der Dateien anzeigen lassen Windows 10!

 /

Change desktop background when Windows 10 is not activated?

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, can I?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /