netsh » interface » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Bruk: add interface [name=] [[type=]full] Parametere: Tag Value name - Navnet på grensesnittet som skal legges til. type - En av følgende verdier: full: Oppretter et grensesnitt for behovsbetinget oppringing. Kommentar: Legger et grensesnitt til ruteren. For fulle grensesnitt må det allerede finnes et telefonlisteoppføring med det samme navnet på systemet. Eksempler: add interface name="Grensesnitt for behovsbetinget oppringing type"=full Kommandoen legger et grensesnitt for behovsbetinget oppringing til ruteren.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 set address
Endrer adresseinformasjon for IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicastgrenselinjer
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Angir multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQLegger et grensesnitt til ruteren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.062
15444

Install Windows 11 on a standard hard drive?

Wozu brauche ich den send_tab / send_enter Befehl (Windows)?

Save the INI file in my Google Drive or OneDrive?

System and program commands for MS Windows in QTP for more Hotkeys!

Just set or customize the time at the file time and not the date?

Windows 11 quickly switch to standby mode or the monitor turns off?(0)