netsh interface add interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Bruk: add interface [name=] [[type=]full] Parametere: Tag Value name - Navnet på grensesnittet som skal legges til. type - En av følgende verdier: full: Oppretter et grensesnitt for behovsbetinget oppringing. Kommentar: Legger et grensesnitt til ruteren. For fulle grensesnitt må det allerede finnes et telefonlisteoppføring med det samme navnet på systemet. Eksempler: add interface name="Grensesnitt for behovsbetinget oppringing type"=full Kommandoen legger et grensesnitt for behovsbetinget oppringing til ruteren.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - kommando Legger et grensesnitt til ruteren. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp".
netsh bridge set adapter
Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 set address
Endrer adresseinformasjon for IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicastgrenselinjer
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger et grensesnitt til ruteren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.156
15444

Auto Run a program when Windows-10 starts, can I?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /

Speichern der Desktop Icon-Positionen und Layouts plus weitere Windows Tools!

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system customizes!

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and directorys!

 /

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Wie kann ich die Computerverwaltung in Windows 7 starten (finden, öffnen)?

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /