NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] server ] Viser detaljert informasjon om en godkjenningsserver. name DNS-navnet eller IP-adressen til RADIUS-serveren Hvis intet servernavn angis, vil alle konfigurerte godkjenningsservere vises.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - kommando Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand.
netsh routing ip delete interface
Sletter IP-videresending p? et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.186
17096

A digital desktop clock for Windows with various settings!

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Was sind Registerleisten, Registerkarten?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

Turn off blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Amazon Bestellung verbergen, verstecken, ... so klappt es 2019, 2020!

 /

Find file by owner in Windows 10, 8.1, 7!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Can I download the Windows 7 test version (2019)?

 /