netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] server ] Viser detaljert informasjon om en godkjenningsserver. name DNS-navnet eller IP-adressen til RADIUS-serveren Hvis intet servernavn angis, vil alle konfigurerte godkjenningsservere vises.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - kommando Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand.
netsh routing ip delete interface
Sletter IP-videresending p? et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.155
17096

File Explorer Folder Options in Windows 10, how to find, open?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

How to start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in without keyboard?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Core-X architecture?

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /