NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show accounting - Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder. show acctserver - Viser RADIUS-server(e) som brukes til kontobehandling. show authentication - Viser gjeldende godkjenningstilbyder. show authserver - Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW

netsh ras aaaa show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras ipx set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip set dns
Angir DNS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show.htm
0.265
11888

What is PowerShell?

 /

Kann ich Camera Raw-Dateien vergleichen wie in Photoshop?

 /

Activate and see more media columns in the Quad Explorer!

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Enable in Event Viewer Protokol for Print-Jobs on all Windows!

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Was ist Windows Vista-Aero?

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

Ich habe Windows Server 2016 installiert. Brauche ich Server Monitoring für meinen PC?

 /

Can I Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /