NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show accounting - Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder. show acctserver - Viser RADIUS-server(e) som brukes til kontobehandling. show authentication - Viser gjeldende godkjenningstilbyder. show authserver - Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW

netsh ras aaaa show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras ipx set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip set dns
Angir DNS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show.htm
0.156
11888

Don't Sleep - Exit und Standby/Hibernation option bei Windows 11, 10, 8.1, ..?

 /

What is EXIF?

 /

Is kinokiste.to illegal or legal?

 /

How can I restart MS Windows Explorer, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...?

 /

Which pointer should I use as an extended mouse pointer?

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

What are favorites?

 /

Change device installation settings under Windows 11!

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Change the information in the Outlook status bar!

 /

Pixel color queries with the help of program argument!

 /

How to manage Google Chrome Passwords?

 /