NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Format: add interface [name=] [[type=]full] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, der skal tilføjes. type - En af følgende værdier: full: Opretter en grænseflade til opkald efter behov. Kommentarer: Tilføjer en grænseflade til routeren. For grænseflader af typen full, skal en telefonbogspost med samme navn allerede eksistere på systemet. Eksempler: add interface name="Grænseflade til opkald efter behov" type=full Kommandoen tilføjer en grænseflade til opkald efter behov til routeren.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en gr?nseflade for routeren / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
?ndringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten.
netsh bridge set adapter
?ndrer broens konfiguration for det angivne kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 set address
?ndrer IPv6-adresseoplysninger.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicast-gr?nser.
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en gr?nseflade for routeren / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.218
15795

Dateien permanent löschen aus System Grundeinstellung!

 /

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

Update Windows 10/11 to Windows 10/11 as a repair option!

 /

Erstellen Sie Favoriten, um Programm und Befehle schneller auszuführen!

 /

Show Message Box if move files to recycle bin om Windows 11 or 10!

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

What is a SIM swap?

 /

Q-Dir autostart under Windows 11, 10, 8.1, ... and auto update!

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Force logout from the info area of ​​the taskbar!

 /

What is market failure?

 /