NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommmandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Bemærkninger: Ændrer broens konfiguration for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer broens konfiguration for det angivne kort. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf show lsdb
Viser database med OSPF-linktilstande.
netsh p2p group db show stats
Viser databasestatistik for .
netsh set
Opdaterer konfigurationsindstillinger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndrer broens konfiguration for det angivne kort. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.28
16055

Windows 7 turn off groups view files and directorys?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Insert specific text into the documents and win commands even under 10!

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

Find and start Windows 10 media player!

 /

Text Schnipsel via Zwischenablage per Windows Tastenkürzel einfügen!

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, can I?

 /

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Wie kann ich das Windows 8.1 Kennwort des Benutzerkontos erstellen, ändern, oder entfernen?

 /

Ändern Sie Systemschriftarten, Titel, Beschriftung, Menüs, Symbole in Windows 10/8.1/7!

 /