NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Použití: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametry: Značka Hodnota id - Identifikátor adaptéru, který chcete konfigurovat. Seznam identifikátorů zobrazíte příkazem show adapter. forcecompatmode - Jedna z následujících hodnot: enable : Povolení režimu vrstvy 3. disable: Zákaz režimu vrstvy 3. Poznámky: Upraví konfiguraci mostu pro určený adaptér. Tuto funkci provádějte pouze v případě, že síťové připojení nefunguje s určeným adaptérem očekávaným způsobem. Příklady: set adapter "2" forcecompatmode=enable Upraví konfiguraci mostu pro adaptér "2", a to nastavením adaptéru do režimu vrstvy 3.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Upraví konfiguraci mostu pro určený adaptér. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh interface help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf show lsdb
Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
netsh p2p group db show stats
Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .
netsh set
Aktualizuje nastavení konfigurace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.046

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Ändern Sie die Sprache in QuickTextPaste!

 /

Temporäre Scans kann ich nicht löschen, warum?

 /