NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete pool - Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP. delete range - Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.

NETSH / RAS / IP / DELETE

netsh ras ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete.htm
0.233
13167

Stop Watch also known as chronograph, from ancient greek language! 

 /

Find color filter settings under Windows 10, how to!

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Die geschützten Systemdateien kann man doch sichtbar machen, wie?

 /

Turn off or enable, the Hibernate via the command line!

 /

What are system properties?

 /

Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)!

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

How to disable Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

Console command to see IP Address, can I on Windows 10/8.1/7?

 /

Windows 10: shell:common startup!

 /