NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete addressmapping - Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. delete addressrange - Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres. delete ftp - Zakáže server proxy FTP. delete h323 - Zakáže proxy H323. delete interface - Odstraní NAT z určeného rozhraní. delete portmapping - Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE

netsh routing ip nat delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete.htm
0.062

Die erweiterte Freigabe in Windows-7 einrichten?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Probleme beim Kopieren und Verschieben mit TeraCopy, sowie bei Drag und Drop?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Dateien von Festplatte öffnen sich nicht sofort?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

No file share selected, what can I do?

 /