NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete addressmapping - Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. delete addressrange - Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres. delete ftp - Zakáže server proxy FTP. delete h323 - Zakáže proxy H323. delete interface - Odstraní NAT z určeného rozhraní. delete portmapping - Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE

netsh routing ip nat delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete.htm
0.125
15689

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

Sie können ganz einfach eine Pixelfarbe von Ihrem Desktop erhalten!

 /

Difference between laser and ink printers?

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

Tipps um das aktive Fensters schneller zu erkennen und so!

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Neu in QTP 5.01 Menü-Sortierung, Untermenüs und Symbole für alle Windows OS!

 /

The regional settings in Microsoft Windows 10/11!

 /

Is there compatibility mode on Windows 10/11?

 /

Wofür benötige ich das Standby-Blockier-Computerprogramm?

 /

Was ist schnelle 1 Megabit oder Megabyte Download?

 /

What if everyone had a GPU in their heads!

 /