netsh routing ip nat delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete addressmapping - Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. delete addressrange - Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres. delete ftp - Zakáže server proxy FTP. delete h323 - Zakáže proxy H323. delete interface - Odstraní NAT z určeného rozhraní. delete portmapping - Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE

netsh routing ip nat delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete.htm
0.218
15689

Virtuellen Computer / Server unter Windows mit Hyper-V Manager?

 /

Hiding the Mouse - Classic and New Strategy (Windows, 10, 8.1, ...)?

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, modify)?

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program!

 /

Timer Blockierung aufheben + Bitte Schlafen Modus?

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

GetWindowText liest nicht die Spalten zur jeder Zeile in der Listenansicht  aus, warum?

 /

Desktop Kalendar aus Windows Desktop Taskleisten To-Tray Bereich!

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Updates anzeigen oder deinstallieren in Windows 8.1 / 10!

 /