NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete addressmapping - Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. delete addressrange - Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres. delete ftp - Zakáže server proxy FTP. delete h323 - Zakáže proxy H323. delete interface - Odstraní NAT z určeného rozhraní. delete portmapping - Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE

netsh routing ip nat delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete.htm
0.28
15689

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Alpha-Transparency and Tools?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Zugriff auf Laufwerke der Festplatte über die Adressleiste!

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

Benutzerkonto Sperre unter Windows einrichten!

 /

After the last MS update, parts of my desktop icons were lost!

 /

Fast multi touch screen test for all Windows systems!

 /

Heftrand mit ca 2cm Breite, bzw. nicht bedruckter Rand, wo ich den Ausdruck zum Abheften lochen kann?

 /

Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 10, 8.1, ...!

 /