NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressrange ? Použití: delete addressrange [name=]<řetězec> [start=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit rozsah adres. start - Počáteční adresa IP odstraňovaného rozsahu. Poznámky: Odstraní rozsah adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressrange "Připojení místní sítě" 10.10.10.1

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat delete addressrange - Windows 2000/XP - Příkazy Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete persistentroute
Odstraní trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 isatap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressrange.htm
0.139

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Wiederherstellen der Explorer-Listenansicht-Schriftgröße in Windows!

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /

Entfernen des OneDrive Ordner´s aus dem MS-Explorer in Windows-10!

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /