NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressrange ? Použití: delete addressrange [name=]<řetězec> [start=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit rozsah adres. start - Počáteční adresa IP odstraňovaného rozsahu. Poznámky: Odstraní rozsah adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressrange "Připojení místní sítě" 10.10.10.1

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat delete addressrange - Windows 2000/XP - Příkazy Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete persistentroute
Odstraní trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 isatap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressrange.htm

0.093

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

Can I disable the lock screen Windows 8.1 (remove)?

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows-8 ?

 /

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

Was ist eine SSD-Festplatte und SSHD?

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10?

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /