NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. set interface - Nastaví stav rozhraní. set loglevel - Nastaví globální úroveň protokolování. set persistentroute - Upraví trvalou statickou trasu. set preferenceforprotocol - Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. set rtmroute - Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). set scope - Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.156
14175

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Download Mouse pointer and cursor options for Windows 11, 10, ...!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

Can I only print sections of a page?

 /

Hibernation settings Windows 10 / 11 (turn off, enable, turn off)?

 /

Windows 11 fonts and fonts directory?

 /

What does System File Protection mean in Windows?

 /

Can I list (see) all users via command line?

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (11, 10, 8,1, 7)!

 /

Can I also save the desktop icons on Windows 11!

 /