NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. set interface - Nastaví stav rozhraní. set loglevel - Nastaví globální úroveň protokolování. set persistentroute - Upraví trvalou statickou trasu. set preferenceforprotocol - Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. set rtmroute - Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). set scope - Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.077

What is a documents folder?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Wo ist in Windows 7 die Bildschirmtastatur zu finden, starten, öffnen?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Passwort anlegen bei Windows 7, bzw. das Kennwort ändern?

 /