NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. set interface - Nastaví stav rozhraní. set loglevel - Nastaví globální úroveň protokolování. set persistentroute - Upraví trvalou statickou trasu. set preferenceforprotocol - Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. set rtmroute - Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). set scope - Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.155
14175

Can I uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

Wie funktioniert die automatische Druckkopfreinigung?

 /

Turn off Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but can I?

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the tiny insects?

 /

Hide the Mouse Cursor, Classic and New Strategy for Windows, 10, 8.1, ...?

 /

Öffnen, Schließen, Laufwerk, DVD Auswerfen, USB, CD, Blue-Ray!

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Unterschied zwischen PowerShell und der Eingabeaufforderung?

 /

After the last MS update, parts of my desktop icons were lost!

 /

Download NoLockScreen.OK for Windows!

 /