NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. set interface - Nastaví stav rozhraní. set loglevel - Nastaví globální úroveň protokolování. set persistentroute - Upraví trvalou statickou trasu. set preferenceforprotocol - Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. set rtmroute - Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). set scope - Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm

0.061

Disable grouping in Windows 8.1, 8, 10 taskbar (turn off)?

 /

Computername, Arbeitsgruppe und Netzwerk-ID an meinem Windows-8.1 / 10 PC ändern!

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

Den Windows-10 Computerschutz ändern, um Systemänderungen rückgängig zu machen?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

How to uninstall WinScan2PDF?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /