NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set loglevel ? Použití: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Vypne protokolování error: Úroveň protokolování nastavit pouze na chyby warn: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly zahrnuta upozornění info: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly zahrnuty informativní zprávy Poznámky: Nastaví globální úroveň protokolování. Příklady: set loglevel none set loglevel loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / SET / LOGLEVEL

netsh routing ip set loglevel - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/loglevel.htm
0.156
17199

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /

MS Outlook Nachrichten Sound aktivieren oder deaktivieren!

 /

Local Security Policy in Windows 10/11!

 /

Where is the folder of Windows 11/10 wallpapers!

 /

Set the default printer for Windows 11!

 /

The screen goes off too fast and on the Windows 10/11 PC, why?

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

The performance index of 8.1 / 10 / 11 Windows is back!

 /

How can I query whether my x86 application is currently running on x64?

 /

Quickly insert smileys or emojis in MS Office Word, Excel!

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /