NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set loglevel ? Použití: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Vypne protokolování error: Úroveň protokolování nastavit pouze na chyby warn: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly zahrnuta upozornění info: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly zahrnuty informativní zprávy Poznámky: Nastaví globální úroveň protokolování. Příklady: set loglevel none set loglevel loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / SET / LOGLEVEL

netsh routing ip set loglevel - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/loglevel.htm
0.265
17199

Windows 8 ohne Benutzerauswahl bei der Anmeldung am Startbildschirm?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

How can i add or customize languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Wie kann ich einen Ordner mit vielen Unterordner darstellen, (Windows, alle)?

 /

So testen Sie Ihren Touchscreen schnell auf die Multitouch-Funktion!

 /

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to modify and edit!

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

Funktioniert der Firefox eigentlich mit Windows-7, gibt es Probleme?

 /