NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set loglevel ? Použití: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Vypne protokolování error: Úroveň protokolování nastavit pouze na chyby warn: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly zahrnuta upozornění info: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly zahrnuty informativní zprávy Poznámky: Nastaví globální úroveň protokolování. Příklady: set loglevel none set loglevel loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / SET / LOGLEVEL

netsh routing ip set loglevel - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/loglevel.htm
0.234
17199

Save individual columns plus file explorer views under Win 10, 8.1, ...!

 /

Prevents the PC from going off or shutting down! 

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

What is Plug and Play?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default directory tab? 

 /

Windows 10 stop search processing File Explorer!

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Kalibrierung der Bildschirmfarben unter Windows-10 bei Laptops und PCs?

 /

Install the media player on Windows 10!

 /

Wie kann ich Windows Sieben ohne Produkt Key installieren?

 /

What is multitexture, multitexturing (texture mapping)?

 /