NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set loglevel ? Bruk: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info Parametere: Merke Verdi loglevel - En av følgende verdier: none: Slår av logging error: Loggingsnivå angitt til bare feil warn: Loggingsnivå angitt til å inkludere advarsler info: Loggingsnivå angitt til å inkludere informasjon Kommentarer: Angir det globale loggingsnivået. Eksempler: set loglevel none set loglevel loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / SET / LOGLEVEL

netsh routing ip set loglevel - Windows 2000/XP - kommando Angir det globale loggingsniv?et. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras aaaa add acctserver
Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver.
netsh dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip nat install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir det globale loggingsniv?et. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/loglevel.htm
0.249
15348

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Sie wollen aufhören zu Rauchen ? Hier ein paar Stützen und Inspirationen!

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)!

 /

The appdata directory on Windows 10, ...!

 /

PDF save Error on Windows 10 os, why?

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

Die Spracherkennung soll nicht mit Windows 10/8 starten, (abstellen)?

 /

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 10!

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /