NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set loglevel ? Kullanım: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info Parametreler: Etiket Değer loglevel - Aşağıdaki değerlerden biri: none: Günlüğü kapatır error: Günlük düzeyi yalnızca hataların günlüğü olarak ayarlanır warn: Günlük düzeyi uyarı iletilerini içermek üzere ayarlanır info: Günlük düzeyi bilgi iletilerini içermek üzere ayarlanır Açıklamalar: Genel günlük düzeyini ayarlar. Örnekler: set loglevel none set loglevel loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / SET / LOGLEVEL

netsh routing ip set loglevel - Windows 2000/XP - Komutları Genel günlü?e alma düzeyini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras aaaa add acctserver
Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.
netsh dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip nat install
Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.
netsh interface portproxy set v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi güncelleºtirir.
netsh routing ipx rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Genel günlü?e alma düzeyini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/loglevel.htm
0.53
16342

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Why is the font not printed correctly under Windows 10?

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, can I?

 /

Windows 10 Handbuch kostenlos?

 /

T-Online Browser 7 Favoriten einblenden, aber wie?

 /

Make all sticky notes visible again at once!

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Desktop verbessern, zweiten Monitor unter Windows 10 richtig platzieren!

 /