NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy ğ set ğ v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Kullanım: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametreler: Etiket Değer listenport - Dinlemenin yapılacağı IPv6 bağlantı noktası. connectaddress - Bağlanılacak IPv6 adresi. connectport - Bağlanılacak IPv6 bağlantı noktası. listenaddress - Dinlemenin yapılacağı IPv6 adresi. protocol - Kullanılacak protokol. Şu anda yalnızca TCP destekleniyor. Açıklamalar: IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy bağlantısı yapmak için kullanılan bir girdiyi güncelleştirir.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh p2p idmgr help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini belirler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm
0.155
23556

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Direkt Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 Bit zum Testen!

 /

What are variables?

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

Einfacher Start vom Scan Wizard unter Windows 10!

 /

RGB Pixel to Negative!

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

WinBin2Iso - Konvertiert BIN images zu ISO images

 /

GetWindowText Error message?

 /