NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ ad = ] sunucu [ [şifre =] şifre [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri [bağ. nok =] bağlantı nok. [zamanaşımı = ] zaman aşımı [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ] Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi ya da ad sağlar. ad RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi şifre Paylaşılan şifre baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği) bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını ayarlar. zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği (saniye olarak) zaman aşımı süresi imza dijital imza kullanıp kullanmama

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Komutları Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ip add address
Belirtilen arabirime bir IP adresi ekler.
netsh routing ip ospf show routefilter
OSPF yol süzgeç bilgilerini görüntüler.
netsh p2p group help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh show alias
Tan?mlanan tüm di?er adlar? listeler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.046

Was ist eine SD-Speicherkarte?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Nach Auto Update funktionieren viele Programme nicht in W10?

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Hilfe meinem Windows Server 2008 SP2 hat auf einmal nur 512 MB RAM?

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /