netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ ad = ] sunucu [ [şifre =] şifre [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri [bağ. nok =] bağlantı nok. [zamanaşımı = ] zaman aşımı [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ] Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi ya da ad sağlar. ad RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi şifre Paylaşılan şifre baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği) bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını ayarlar. zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği (saniye olarak) zaman aşımı süresi imza dijital imza kullanıp kullanmama

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER


Quick - Link:








Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ



Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.093
18013
Is that the File Manager for Windows 10 or 11? Switch to bold font on Windows 11 and 10 system-wide, but how to? Split, format, shrink new hard drive step by step ...! Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)? List all Powershell commands, filter, help? Change password strength minimum requirements under Windows? Start batch files one after the other and not at the same time? Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 or Windows 11? Open the Indexing Options in Windows 10/11! RGB Pixel to Negative!



(0)