NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Hvorvidt der skal benyttes digitale signaturer

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ip add address
F?jer en IP-adresse til den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip ospf show routefilter
Viser oplysninger om OSPF-rutefilter.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.312
16937

How to disable or enable hibernate in windows 7?

 /

Amazon Bestellung verbergen, verstecken, ... so klappt es 2020!

 /

The category desktop clocks on Software OK!

 /

What is Micro-Staff?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Can I switch user accounts on windows 8 / 8.1 (customize, swop)?

 /

How to change in Windows 10 the Screen Saver, enable or disable?

 /

Sie benötigen für das sichere Löschen von Festplatten ein schnelles Tool?

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Command prompt, customize CMD settings, color, font, ...?

 /