netsh » routing » ip » autodhcp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show interface ? Format: show interface Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den bestemte grænseflade, som du vil se DHCP-allokatorparametre for. Kommentarer: Viser konfigurationen af DHCP-allokator til en bestemt grænseflade. Eksempler: show interface name="LAN-forbindelse"

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh routing ip ospf add neighbor
Tilf?jer OSPF-nabo.
netsh interface show
Viser oplysninger.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser konfiguration af DHCP-allokatoren for den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/interface.htm
0.077
21106

Define Hot-Key, for the program or the drive Eject or Open Close Menu!

For what stop sleep computer program?

Virtual printer windows 11?

Easy Open Close and Eject Media and Drive on Windows 10, 8.1, ...!

Numerisches Tastenfeld als Steuerung der Maus unter Windows 11!

Open stuff and suggestions for QTP!(0)