NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show interface ? Použití: show interface Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, u kterého chcete prohlížet parametry modulu přidělování DHCP. Poznámky: Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci modulu přidělujícího DHCP. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 isatap show state
Zobrazí stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh firewall set
Nastaví konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/interface.htm

0.077

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

In Windows 8, 10 definieren, dass ein Programm mehrere Dateitypen öffnet!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Gibt es in Windows-7 eine Tastenkombination, um den Verzeichnisbaum im Explorer aufzuklappen?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 8/8.1?

 /

Desktop-Verknüpfung für den Windows Defender und an das Win-8 Startmenü anheften!

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /