netsh » routing » ip » autodhcp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show interface ? Použití: show interface Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, u kterého chcete prohlížet parametry modulu přidělování DHCP. Poznámky: Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci modulu přidělujícího DHCP. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 isatap show state
Zobrazí stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
netsh interface show
Zobrazí informace
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/interface.htm
0.062
21410
Windows 11 PowerShell, Command Prompt or Terminal? How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language? Help, the font on Windows 11 is too big, why? The rounded window corners are not displayed in Windows 11! How does Dynamic Lock work on Windows 11? How can the automatic hiding of desktop icons remove from Windows 10, 8.1, ...? Different line breaks use CR LF, LF, CR when inserting plain text? Kann ich E-Mails per Tastenkürzel versenden? Was ist Windows Vista-Aero? Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-11/10/8.1)?(0)