NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show interface ? Použití: show interface Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, u kterého chcete prohlížet parametry modulu přidělování DHCP. Poznámky: Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci modulu přidělujícího DHCP. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 isatap show state
Zobrazí stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh firewall set
Nastaví konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/interface.htm
0.061

Was ist ein Desktop, mit Beispiel?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

Anpassen der Bildschirmhelligkeit bei Windows-10 Tablet PCs übers Mobilitätscenter!

 /

Kleine Symbole Taskleisten Größe Windows 10!

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, how to?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Was ist Surface Go oder Pro?

 /