NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set rtmroute ? Použití: set rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]<řetězec>] [[nhop=]] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both ] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, na kterém se má trasa změnit. nhop - Další směrování pro trasu. Není požadováno pro trasy nad rozhraním protokolu PPP. preference - Nové upřednostňování pro trasu. metric - Nová metrika pro trasu. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro vysílání typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro vícesměrové vysílání; both: Trasa je platná pro vysílání typu unicast i pro vícesměrové vysílání (výchozí). Poznámky: Pokud byl zadán název rozhraní nebo počet směrování, změní dočasnou trasu správy sítě. Příklad: set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / SET / RTMROUTE

netsh routing ip set rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticservice
Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.
netsh ras ip add range
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.
netsh interface dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf show interface
Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
netsh p2p group db show
Zobrazí informace.
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/rtmroute.htm
0.124
15868

Bei Windows 8.1 nach der Anmeldung direkt zum Desktop wechseln, aber wie?

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

How to find color filter settings under Windows 10?

 /

What is Synchronize (sync)?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

x86 und x32, was ist was?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Which CPU does my Windows PC have?

 /

Die regionalen Einstellungen von Microsoft Windows 10!

 /

Can I customize user account picture in Windows 8.1, 8, 10 (login, logon, image)

 /

Terms of use I can't find facebook.com, is there such a thing as facebok.com terms and conditions!

 /