netsh routing ip set rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set rtmroute ? Použití: set rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]<řetězec>] [[nhop=]] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both ] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, na kterém se má trasa změnit. nhop - Další směrování pro trasu. Není požadováno pro trasy nad rozhraním protokolu PPP. preference - Nové upřednostňování pro trasu. metric - Nová metrika pro trasu. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro vysílání typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro vícesměrové vysílání; both: Trasa je platná pro vysílání typu unicast i pro vícesměrové vysílání (výchozí). Poznámky: Pokud byl zadán název rozhraní nebo počet směrování, změní dočasnou trasu správy sítě. Příklad: set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / SET / RTMROUTE

netsh routing ip set rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticservice
Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.
netsh ras ip add range
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.
netsh interface dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf show interface
Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
netsh p2p group db show
Zobrazí informace.
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/rtmroute.htm
0.171
15868

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /

Setze alle 3 Zeiten, Erstell / Zugriff / Änderungs Datum, funktioniert nicht?

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Wie kann ich das 7-Zip Kontextmenü auf deutsch umstellen, Windows 7/8.1/10?

 /

MEMORY.DMP file?

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Can I customize or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

Under Windows 10, enable and disable the device search, but how to?

 /