netsh » routing » ip » set » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set rtmroute ? Použití: set rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]<řetězec>] [[nhop=]] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both ] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, na kterém se má trasa změnit. nhop - Další směrování pro trasu. Není požadováno pro trasy nad rozhraním protokolu PPP. preference - Nové upřednostňování pro trasu. metric - Nová metrika pro trasu. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro vysílání typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro vícesměrové vysílání; both: Trasa je platná pro vysílání typu unicast i pro vícesměrové vysílání (výchozí). Poznámky: Pokud byl zadán název rozhraní nebo počet směrování, změní dočasnou trasu správy sítě. Příklad: set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / SET / RTMROUTE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUpraví dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/rtmroute.htm
0.077
15868

Can I restore the admin on Windows 11, 10, ...?

Der Sekundenzeiger bei der Analogen Desktop Uhr auf Windows ist weg?

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

Bei Windows-Dateien kann man die Uhrzeit bei Letzter Zugriff nicht ändern?

New versions of Windows 11 are released once a year!

Initiate compulsory shutdown of the computer, but how?(0)