NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set rtmroute ? Použití: set rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]<řetězec>] [[nhop=]] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both ] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, na kterém se má trasa změnit. nhop - Další směrování pro trasu. Není požadováno pro trasy nad rozhraním protokolu PPP. preference - Nové upřednostňování pro trasu. metric - Nová metrika pro trasu. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro vysílání typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro vícesměrové vysílání; both: Trasa je platná pro vysílání typu unicast i pro vícesměrové vysílání (výchozí). Poznámky: Pokud byl zadán název rozhraní nebo počet směrování, změní dočasnou trasu správy sítě. Příklad: set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / SET / RTMROUTE

netsh routing ip set rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticservice
Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.
netsh ras ip add range
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.
netsh interface dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf show interface
Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
netsh p2p group db show
Zobrazí informace.
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/rtmroute.htm
0.171
15868

Search data, sort by date and delete at MS Windows restart!

 /

Desktop icons and arrangements from Windows 7 to 10,11!

 /

Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?

 /

Set up autologin in Windows 10 with an MS account!

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

What are CPU threads?

 /

Wie erkenne ich einen defekten Pixel am LCD-Monitor?

 /

How do I change the size of my Windows mouse pointer?

 /

Auto hide and showing the Windows 11, 10, ... desktop icons with a timer!

 /

What is the difference $ / GB: between CD, DVD, BluRay and USB!

 /

How can I get rid of the Desktop Pixel Query Software on Windows 11, 10, ...?

 /

Can I initiate a full scan on Windows 11 for malware?

 /