NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show global - Viser konfiguration af DHCP-allokatoren. show interface - Viser konfiguration af DHCP-allokatoren for den angivne grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW

netsh routing ip autodhcp show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Tilf?jer et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip rip show flags
Viser angivne gr?nsefladers RIP-flag.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et peer-navn.
netsh diag show client
Viser alle netv?rksklienter.
netsh routing ip nat add addressrange
Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show.htm
0.108

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-XP anpassen!

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /