NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Format: show global Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af DHCP-allokatoren. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Scope Address Viser den konfigurerede IP-addresse for DHCP- allokatorområdet. Scope Mask Viser netværks-IP-adressens tilknyttede undernetmaske. Lease Time Viser varigheden af DHCP-rettighederne i minutter. Logging Level Viser logføringsniveauet for hændelser, der relaterer til DHCP-allokering.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser konfiguration af DHCP-allokatoren. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Viser konfiguration af DHCP-allokatoren.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras aaaa add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm

0.077

Wie kann ich weitere Ziehungszahlen, bzw. Tipps für Lotto generieren?

 /

Alle Netzwerkadapter unter Windows 10 (sehen, deaktivieren, aktivieren)?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Das Windows Server 2008 2012 Kennwort macht mich verrückt?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

Als Standardbenutzer ohne Password ein Programm als Administrator ausführen!

 /