NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Format: show global Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af DHCP-allokatoren. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Scope Address Viser den konfigurerede IP-addresse for DHCP- allokatorområdet. Scope Mask Viser netværks-IP-adressens tilknyttede undernetmaske. Lease Time Viser varigheden af DHCP-rettighederne i minutter. Logging Level Viser logføringsniveauet for hændelser, der relaterer til DHCP-allokering.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser konfiguration af DHCP-allokatoren. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Viser konfiguration af DHCP-allokatoren.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras aaaa add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser konfiguration af DHCP-allokatoren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.218
17842

Let the digital desktop clock start with all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

How can I customize, set and remove the password under Windows 11?

 /

Verwenden Sie die Schriftarten, ohne die Schriftart unter Windows 11, 10, 8.1 zu installieren!

 /

The MiniBrowserOK!

 /

Standby or sleep mode under Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Beispiel für einen Leistungsindex unter Windows 10 oder 11 Pro alle Builds!

 /

Can't every program take up the entire RAM space?

 /

Copy files excluding directory under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Change the orientation of the desktop clock to left?

 /

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (11, 10, 8.1, 7)?

 /