netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Scope Address Zobrazí adresu IP nakonfigurovanou pro obor modulu přidělování DHCP. Scope Mask Zobrazí masku podsítě související s adresou IP sítě. Lease Time Zobrazí čas pronájmu DHCP v minutách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související s přidělováním DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.202
19054

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

Unter Windows Verzeichnisse inklusive aller Unterverzeichnisse nach Größe sortieren!

 /

Desktop Uhr Windows 10, 11 Analog APP

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files directory in Windows 8.1 / 10?

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Linke und rechte Pfeiltaste zum Auswählen / Abwählen des Bildes in der Listenansicht!

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /