NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Scope Address Zobrazí adresu IP nakonfigurovanou pro obor modulu přidělování DHCP. Scope Mask Zobrazí masku podsítě související s adresou IP sítě. Lease Time Zobrazí čas pronájmu DHCP v minutách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související s přidělováním DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.14
19054

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

Find a mouse hand-link cursor that is inclined like the arrows in Windows 10, 8.1, 7!

 /

Safely Remove Disk on Windows 11/10?

 /

How do I force a logoff via command line, Windows 11, 10, 8.1, .. and MS Server?

 /

Reboot server via a desktop button in 3 seconds!

 /

Papierkorb Sicher Löschen über Explorer Rechtsklick!

 /

No WIA and Twain after Windows 10/11 Update in Scan to PDF, why!

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10 / 11?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /