NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Scope Address Zobrazí adresu IP nakonfigurovanou pro obor modulu přidělování DHCP. Scope Mask Zobrazí masku podsítě související s adresou IP sítě. Lease Time Zobrazí čas pronájmu DHCP v minutách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související s přidělováním DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.28
19054

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

Can I remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Single or different pictures to a file!

 /

Virtual on screen keyboard on Windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Wie kann ich die Hinweise ausrichten, etwa linksbündig?

 /

Ist es als Belastungstest bei übertakteter Grafikkarte geeignet (GPU, Absturz)?

 /

Die Farbe der Desktop Haft Notiz auf dem Desktop gefällt mir nicht!

 /

Hilfe mit Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Wo finde ich die Einstellungen auf Samsung Galaxy / Android?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Aero?

 /