NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Scope Address Zobrazí adresu IP nakonfigurovanou pro obor modulu přidělování DHCP. Scope Mask Zobrazí masku podsítě související s adresou IP sítě. Lease Time Zobrazí čas pronájmu DHCP v minutách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související s přidělováním DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.171
19054

What is a CPU integrated graphics processor / GPU?

 /

Should I use a single color desktop color or a background image?

 /

Where is the classic calculator in Windows 11, 10, ... (find, start, run)?

 /

Open the power options in Windows 10/11!

 /

Where did my downloads go on Windows 11/10!

 /

Windows Server free download!

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Alte Datei Explorer Windows 11 Desktop Verknüpfung!

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Where are the language and region settings in Windows 11?

 /

Connect PC monitor to Mac Book or LED TV, but how!

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /