NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Scope Address Zobrazí adresu IP nakonfigurovanou pro obor modulu přidělování DHCP. Scope Mask Zobrazí masku podsítě související s adresou IP sítě. Lease Time Zobrazí čas pronájmu DHCP v minutách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související s přidělováním DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm

0.061

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Where is my computer on windows 8.1 to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Eine Desktop Stoppuhr ein Uhr zum Stoppen der Zeit für Windows!

 /

Baumansicht automatisch Ordner aufklappen in Windows 10!

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

Finden Sie den Datenträger-Manager in der Computer Verwaltung unter Windows-10!

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /