netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Scope Address Zobrazí adresu IP nakonfigurovanou pro obor modulu přidělování DHCP. Scope Mask Zobrazí masku podsítě související s adresou IP sítě. Lease Time Zobrazí čas pronájmu DHCP v minutách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související s přidělováním DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.187
19054

Windows protected your PC!?

 /

How to open / run in Windows-8/10 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Kann ich die Windows-7 Explorer Adressleiste auf klassisch ändern?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, can I?

 /

How can I customize user passwords in Windows 7 and 8.1 excluding knowing current password?

 /

How to scans all protected system files (command-line)?

 /