netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Scope Address Zobrazí adresu IP nakonfigurovanou pro obor modulu přidělování DHCP. Scope Mask Zobrazí masku podsítě související s adresou IP sítě. Lease Time Zobrazí čas pronájmu DHCP v minutách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související s přidělováním DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.171
19054

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

Wie kann ich mit Unicode / Sonderzeichen in Facebook einfügen mit QuickTextPaste?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Console command to see IP Address, how to on Windows 10/8.1/7?

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

Show full folder path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

Warum erscheint bei Copy Paste das Auswahlmenü?

 /